Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2014.09.13

Egy tanítási nap rövid bemutatása

 A tanulók az adott iskola programja szerint jönnek reggel iskolába. Ilyenkor még csak az egyik tanító fogadja õket, és az ő irányításával vesznek részt a másfél órát kitöltő reggeli tevékenységen. A napi program ismertetése és megbeszélése után a tanulók nekifognak a reggeli üzenet kielemzésének, amit a tanító otthon készít el csomagolópapír nagyságú lapra. Ezt az évek elteltével a gyerekek is elkészíthetik, miután elõzetesen konzultáltak a tanítóikkal.   Első momentumként felírják az aznapi dátumot (ilyenkor a napok, hónapok, évek számjegyeivel különbözõ mûveleteket, gyakorlatokat is végezhetnek), meghatározzák, hány nap telt el, és hány nap maradt az évbõl, feljegyzik a névnapokat, és azt is jelölik, megbeszélik, ha az adott nap egy jelentõsebb eseményhez, népszokáshoz, esetleg az osztály életéhez kapcsolódik. Ezután következik a megszólítás, amely úgymond a reggeli üzenet címe is. A megszólítás többnyire takarja a napi vagy az előző napi tevékenységek jellemzőit (pl.: ha az idő mérésérõl tanulnak, a megszólítás lehet: Kedves időmérők! Mérjük meg a pillanatot! Körmünkre ég a gyertya!).  Egy-egy megszólítás magyarázatot is igényel, és ilyenkor ezt kibontjuk a tanulókkal. Ilyen az előbb említett példa is: A "körmére ég a gyertya” szólás onnan ered, hogy a középkor folyamán a szerzetesek éjjel az idõt úgy mérték, hogy hány gyertya olvadt el virradatig. Hogy az időt ne töltsék üresen, szent könyveket olvastak, miközben a gyertya a hüvelykujjuk körmére volt ragasztva, hogy lássák a betűket.
A megszólítás után olyan feladatok, gyakorlatok következnek, amelyek többnyire az új ismeret tárgyát képezik, és ahhoz, hogy majd velük a tanulók a központokban dolgozni tudjanak, frontális irányítással el kell sajátítaniuk, készségi szintre kell emelniük. A feladatok között lehet olyan is, amely érdekesebb, logikus gondolkodást igénylő turpis feladat. De lehetnek játékok (mozgásosak vagy didaktikusak), csoportos-, társasfoglalkozások, testrészeket bemelegítő gyakorlatok, tehát olyan tevékenységek, melyeket a tanító szükségesnek lát beiktatni, hogy a nap oktatói-, nevelői célkitűzéseit elérje. Ezek a feladatok, gyakorlatok betekintést, ízelítőt nyújtanak azokból a tevékenységekből, ismeretekből, amelyben a tanulónak a nap során része lesz.
Egy másik fontos pillanata a reggeli tevékenységnek az újdonságok elmondása, bemutatása. A gyerekek feliratkoznak a bemutató táblára, hogy megosszák társaikkal azokat a különleges élményeiket, melyekben részük volt. Ilyenkor bemutathatják otthon készített munkáikat, elmondhatják, mi történt velük, mit álmodtak, milyen terveik vannak.
Az újdonságot bemutató tanuló a mesélő székben ül, így abban a pillanatban ki van emelve társai közül, ezért mindannak, amit közöl, nagyobb súlya van. Társai végighallgatják, és ha kérdéseik vannak, a bemutatás befejezése után kézfelemeléssel jelzik. Maga az újdonság-bemutató dönti el, kinek a kérdését hallgatja meg, kinek a kérdésére válaszol.
Ezt követi egy 30 perces szünet, amelyet a gyerekek az iskola többi tanulójával közösen töltenek el az arra kijelölt helyen.
A szünet után, ha a tanító szükségét látja, beiktathat frontális órát, amelyben olyan ismereteket közöl, amelyek mindenki számára fontosak a központokban történõ további munkához (egy olvasmány frontális bemutatása, verselemzés, új számtani ismeretek, stb.).
A további tevékenységeken már mindkét tanító jelen van, és egymást kiegészítve felügyelik a központok munkáját. Minden tanuló a nap végéig részt vesz minden tevékenységen.
A központokban a tanulók önállóan dolgoznak, de segíthetnek egymásnak is. A feladatok elvégzése után összehasonlítva egymás között a munkájukat, közösen kijavítják tévedéseiket. A pedagógusoknak érdemes egymás között úgy elosztaniuk a központokat, hogy a több odafigyelést igénylő központ mellett legyen olyan is, ahol a tanulók teljes önállósággal tudnak dolgozni.
Délben egy, már az év elején meghatározott időpontban, az osztály elmegy ebédelni.
Délután folytatódhatnak a központos tevékenységek, de lehetnek frontális órák (testnevelés, zene, hangszer), színházi, múzeumi látogatások, projektek, tematikus feldolgozások.
A nap végén a tanulók bemutathatják egyénileg vagy csapatban készített munkáikat, elmondhatják a nap folyamán őket ért pozitív és negatív hatásokat. A friss munkákat, a felméréseket a gyerekek egy dossziéban hazaviszik, és bemutatják szüleiknek. Egy-két napon belül a dolgozatok visszakerülnek az iskolába, és bekerülnek a tanulók egyéni mappáiba, amelyeket az iskolában tartanak.